บรรยากาศโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

This slideshow requires JavaScript.

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์  ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาองค์การวิชาชีพทุกๆ ท่าน ที่เป็นกำลังขับเคลื่อนให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

จากทีมงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

Advertisements
วีดีโอ | Posted on by | ใส่ความเห็น

โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

คำสั่้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ  (แนบเอกสารงานการเงิน)

ประมาณการค่าใช้จ่ายฯ  (แนบเอกสารงานการเงิน)  ตารางออกติดตามฯ   (แนบเอกสารงานการเงิน)

แบบบันทึกการติดตามฯ (ส่งงานครูที่ปรึกษา)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

บรรยากาศโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาและเชิดชูเกียรติ

This slideshow requires JavaScript.

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์  ตลอดจนบุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกๆ ท่านที่เป็นกำลังขับเคลื่อนให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

จากทีมงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

บรรยากาศโครงการอบรมฯ และโครงการประชุมผู้ปกครองฯ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 32

อบรมพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกให้กับครู … อ่านเพิ่มเติม

คลังภาพ | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น